Διαταραχές Λόγου


Συνήθως μετά την ηλικία του ενός έτους αρχίζει η εξέλιξη του λόγου. Το περιβάλλον του παιδιού θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και να βρίσκεται δίπλα στο παιδί.
Μέχρι την ηλικία των 5 ετών θα πρέπει να προσέξουμε στο λόγο του παιδιού τα εξής:
Λανθασμένη προφορά φωνήματος. Ανεπαρκής προφορά φωνήματος.
Διαταραχές στο ρυθμό και στην αναπνοή.
Άρνηση ομιλίας.
Παλινδρόμηση λόγου.
Μη ανταπόκριση σε ερεθίσματα ήχου.

Ο χρόνος είναι πολύτιμος.

Ο χρόνος καθε παιδιού είναι πολύτιμος. Δώστε του τη δυνατότητα να βελτιώσει τις ικανότητες του. Να θυμάστε πως κάθε παιδί είναι ξεχωριστό και μπορεί σε ορισμένους τομείς να εξελίσσεται πιο αργά ή πιο γρήγορα από άλλα παιδιά.