Δυσλεξία


Όταν :
• Υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ της νοητικής ικανότητας του παιδιού και της αναγνωστικής ορθογραφικής επίδοσης του.
• Το δυσλεξικό παιδί αντιμετωπίζει έντονες δυσκολίες στην επεξεργασία των συμβόλων της γραπτής γλώσσας.
• Η ανάγνωση του διαφέρει ποιοτικά και ποσοτικά απ' αυτή του κανονικού αναγνώστη.
• Η αναγνωστική ορθογραφική καθυστέρηση του δεν αποτελεί μέρος μιας γενικότερης μαθησιακής καθυστέρησης.

Υποστηρικτική τεχνολογία με την χρήση Η/Υ

Ο χρόνος είναι πολύτιμος.

Ο χρόνος καθε παιδιού είναι πολύτιμος. Δώστε του τη δυνατότητα να βελτιώσει τις ικανότητες του. Να θυμάστε πως κάθε παιδί είναι ξεχωριστό και μπορεί σε ορισμένους τομείς να εξελίσσεται πιο αργά ή πιο γρήγορα από άλλα παιδιά.