Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής


Όταν δυσκολεύεται:
Να εμπλακεί και να ολοκληρώσει μια δραστηριότητα,
Να ακολουθήσει τις προφορικές οδηγίες,
Να παίξει ομαδικά,
Να περιμένει και να ακολουθεί τη σειρά του,
Να οργανώνει τον εαυτό του στα σχολικά καθήκοντα,
Να διατηρήσει την προσοχή του σε μια δραστηριότητα, ή ένα παιχνίδι ώστε να το ολοκληρώσει,
Να ανταποκριθεί σε προφορικό κάλεσμα της νηπιαγωγού προς τον ίδιο, αλλά και
Να αφαιρείται, να ξεχνά προσωπικά του αντικείμενα συνεχώς,
Να διασπάται η προσοχή του από οποιοδήποτε περιβαλλοντικό ερέθισμα,
Να δίνει την εντύπωση ότι αφαιρείται συνέχεια ή χαζεύει.

Ο χρόνος είναι πολύτιμος.

Ο χρόνος καθε παιδιού είναι πολύτιμος. Δώστε του τη δυνατότητα να βελτιώσει τις ικανότητες του. Να θυμάστε πως κάθε παιδί είναι ξεχωριστό και μπορεί σε ορισμένους τομείς να εξελίσσεται πιο αργά ή πιο γρήγορα από άλλα παιδιά.