Υπερκινητικότητα


Όταν:
Ως προς την κίνηση:
Τρέχει, πηδά, πέφτει πολλές φορές χωρίς σκοπό.
Η ζωηράδα του το οδηγεί συχνά σε παρακινδυνευμένες πράξεις και παιχνίδια χωρίς να αναλογίζεται τις πιθανές συνέπειες.
Είναι αδέξιο και δυσκολεύεται να συνδυάσει τις κινήσεις του στο χώρο.

Ως προς την συμπεριφορά:
Είναι ανυπόμονο και παρορμητικό θέλει πάντα να γίνεται το δικό του.
Συχνά αποσύρεται, απομονώνεται, επειδή δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στην εκτέλεση - οργάνωση δομημένων δραστηριοτήτων.
Πολλές φορές αντιμιλά με αποτέλεσμα να γίνεται αγενές, ανυπάκουο και ανυπόμονο, για να προκαλέσει τη προσοχή.
Εκνευρίζεται πολύ εύκολα και λέει ψέματα με αποτέλεσμα τα παιδιά να αποφεύγουν την συντροφιά του.
Αδιαφορεί για τις συνέπειες της συμπε-ριφοράς του, τόσο σε σχέση με τους άλλους όσο και με το ίδιο, με αποτέλεσμα να ενεργεί μόνο με βάση τις επιθυμίες του.
Η συμπεριφορά του είναι συχνά προκλητική.

Ο χρόνος είναι πολύτιμος.

Ο χρόνος καθε παιδιού είναι πολύτιμος. Δώστε του τη δυνατότητα να βελτιώσει τις ικανότητες του. Να θυμάστε πως κάθε παιδί είναι ξεχωριστό και μπορεί σε ορισμένους τομείς να εξελίσσεται πιο αργά ή πιο γρήγορα από άλλα παιδιά.