Συνεργασία με Επιστημονικό Προσωπικό

Συνεργασία με Επιστημονικό Προσωπικό

Τα κέντρα Εξέλιξη & Το ευ του λόγου ζητούν συνεργασία με Εργοθεραπευτές και Λογοθεραπευτές για πλήρη ή μερική απασχόληση ( με πολύ καλές αποδοχές και πλήρη ασφάλιση) στις πόλεις : Έδεσσα – Καστοριά – Βέροια. Στείλτε το βιογραφικό σας ή επικοινωνήστε στα τηλ. των κέντρων για περισσότερες πληροφορίες
Στα κέντρα Εξέλιξη και Το ευ του λόγου μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις Λογοθεραπευτές για την πρακτική τους. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. των κέντρων