- ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ -

Play & learn programs

Όταν:
Για προσχολική ηλικία
ηλ. 3 ετών: δυσκολεύεται να πιάσει την μπάλα, όταν του την πετάξουν, δυσκολεύεται να πηδήξει, να κάνει κουτσό και να παίξει με παιχνίδια που απαιτούν χειρισμούς (περιορισμένη κινητική ανάπτυξη)
ηλ. 4 ετών: δυσκολεύεται στη χρήση της γλώσσας για επικοινωνία, έχει περιορισμένο λεξιλόγιο, ο λόγος του δε γίνεται κατανοητός από τους άλλους ( διαταραχές του προφορικού λόγου)
ηλ. 5 ετών: δυσκολεύεται να μετρήσει ως το 10, να κατονομάσει βασικά χρώματα και αντικείμενα του περιβάλλοντος του, να συναρμολογήσει απλά παζλ. (Τα παιδιά στην προσχολική ηλικία παρουσιάζουν συχνά υπερκινησία και διάσπαση της προσοχής, άσχετα με την ύπαρξη μαθησιακών δυσκολιών).

Για σχολική ηλικία
Με την έναρξη της φοίτησης στο σχολείο και στα 2-3 πρώτα χρόνια τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες αποτυχαίνουν στην ανάγνωση, τη γραφή, τα μαθηματικά και καμιά φορά και σε άλλα μαθήματα.
Χαρακτηρίζονται από διάσπαση της προσοχής και δυσχέρεια συγκέντρωσης, περιορισμένες κινητικές δεξιότητες που εκδηλώνονται έντονα στο γράψιμο. Στα επόμενα χρόνια με τις αυξανόμενες απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος, εμφανίζονται δυσκολίες και σε άλλους γνωσιακούς τομείς (π.χ. ιστορία και γεωγραφία ). Επίσης συναισθηματικές διαταραχές ως συνέπεια της μακρόχρονης βίωσης της αποτυχίας σε σύγκριση με τους συμμαθητές. Συχνά προβλήματα σχέσεων με τα άλλα παιδιά και διαταρακτική συμπεριφορά.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΙΚΙΩΝ