- ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ / LINKS -

 

Tα κέντρα ΕΞΕΛΙΞΗ – ΤΟ ΕΥ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες έγκαιρης αξιολόγησης, συστηματικής θεραπείας και ταχείας αντιμετώπισης των διαταραχών του λόγου, ομιλίας, φωνής, κίνησης, συμπεριφοράς και μάθησης σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε έφηβους καθώς και σε ενήλικες. 

Είναι πιστοποιημένα από όλους τους Πανελλήνιους Συλλόγους καθώς και από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών www.pse.org.gr
• Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών www.logogpedists.gr
• Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών www.psf.org.gr
• Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας www.who.org
• Disabled Hellas www.disabled.gr
• Project Happy Child www.happychild.org.uk
• Βρείτε μας στo facebook ΕΞΕΛΙΞΗ&ΤΟ ΕΥ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
• Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης www.yyka.gov.gr
• Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων www.ypepth.gr