- ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ -

Play & learn programs

Η λογοθεραπεία είναι ένας επιστημονικός κλάδος που ασχολείται με το λόγο. Υπάρχουν δύο είδη λόγου: Ο γραπτός και ο προφορικός. Σκοπός της λογοθεραπείας είναι η πρόληψη, η θεραπεία και η αποκατάσταση των διαταραχών του λόγου.


Οι επιστήμες που συνθέτουν τη λογοπεδική είναι η Ιατρική, η Ψυχολογία, η Φωνητική, η Γλωσσολογία και η Παιδαγωγική.


Με ιδιαίτερη φροντίδα και ευαισθησία, όπως άλλωστε απαιτείται σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Λογοπεδικός, Λογο-θεραπευτής, Λογοπαθολόγος (οι όροι είναι ταυτόσημοι) καλείται να δουλέψει με τα άτομα που χρίζουν λογοπεδικής προσέγγισης σε συνεργασία με το οικογενειακό, κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον σε προσωπικό και πάντα εμπιστευτικό επίπεδο για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση της εκάστοτε περίπτωσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΙΚΙΩΝ