- ΔΥΣΛΕΞΙΑ -

Play & learn programs

Όταν :
• Υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ της νοητικής ικανότητας του παιδιού και της αναγνωστικής ορθογραφικής επίδοσης του.
• Το δυσλεξικό παιδί αντιμετωπίζει έντονες δυσκολίες στην επεξεργασία των συμβόλων της γραπτής γλώσσας.
• Η ανάγνωση του διαφέρει ποιοτικά και ποσοτικά απ’ αυτή του κανονικού αναγνώστη.
• Η αναγνωστική ορθογραφική καθυστέρηση του δεν αποτελεί μέρος μιας γενικότερης μαθησιακής καθυστέρησης.

 

Υποστηρικτική τεχνολογία με την χρήση Η/Υ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΙΚΙΩΝ