- ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΛΟΓΟΥ -

Play & learn programs

Συνήθως μετά την ηλικία του ενός έτους αρχίζει η εξέλιξη του λόγου. Το περιβάλλον του παιδιού θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και να βρίσκεται δίπλα στο παιδί.
Μέχρι την ηλικία των 5 ετών θα πρέπει να προσέξουμε στο λόγο του παιδιού τα εξής:
• Λανθασμένη προφορά φωνήματος. Ανεπαρκής προφορά φωνήματος.
• Διαταραχές στο ρυθμό και στην αναπνοή.
• Άρνηση ομιλίας.
• Παλινδρόμηση λόγου.
• Μη ανταπόκριση σε ερεθίσματα ήχου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΙΚΙΩΝ