- ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ -

Play & learn programs

Όταν:
Ως προς την κίνηση:
Τρέχει, πηδά, πέφτει πολλές φορές χωρίς σκοπό.
Η ζωηράδα του το οδηγεί συχνά σε παρακινδυνευμένες πράξεις και παιχνίδια χωρίς να αναλογίζεται τις πιθανές συνέπειες.
Είναι αδέξιο και δυσκολεύεται να συνδυάσει τις κινήσεις του στο χώρο.

Ως προς την συμπεριφορά:
Είναι ανυπόμονο και παρορμητικό θέλει πάντα να γίνεται το δικό του.
Συχνά αποσύρεται, απομονώνεται, επειδή δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στην εκτέλεση – οργάνωση δομημένων δραστηριοτήτων.
Πολλές φορές αντιμιλά με αποτέλεσμα να γίνεται αγενές, ανυπάκουο και ανυπόμονο, για να προκαλέσει τη προσοχή.
Εκνευρίζεται πολύ εύκολα και λέει ψέματα με αποτέλεσμα τα παιδιά να αποφεύγουν την συντροφιά του.
Αδιαφορεί για τις συνέπειες της συμπε-ριφοράς του, τόσο σε σχέση με τους άλλους όσο και με το ίδιο, με αποτέλεσμα να ενεργεί μόνο με βάση τις επιθυμίες του.
Η συμπεριφορά του είναι συχνά προκλητική.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΙΚΙΩΝ