- ΕΛΛΕΙΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΧΗ -

Play & learn programs

Όταν δυσκολεύεται:
• Να εμπλακεί και να ολοκληρώσει μια δραστηριότητα,
• Να ακολουθήσει τις προφορικές οδηγίες,
• Να παίξει ομαδικά,
• Να περιμένει και να ακολουθεί τη σειρά του,
• Να οργανώνει τον εαυτό του στα σχολικά καθήκοντα,
• Να διατηρήσει την προσοχή του σε μια δραστηριότητα, ή ένα παιχνίδι ώστε να το ολοκληρώσει,
• Να ανταποκριθεί σε προφορικό κάλεσμα της νηπιαγωγού προς τον ίδιο, αλλά και
• Να αφαιρείται, να ξεχνά προσωπικά του αντικείμενα συνεχώς,
• Να διασπάται η προσοχή του από οποιοδήποτε περιβαλλοντικό ερέθισμα,
• Να δίνει την εντύπωση ότι αφαιρείται συνέχεια ή χαζεύει.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΙΚΙΩΝ